Do what you want to

do,Dream what you want to dream, Go where you want to go, Be what you want to be, because you only have one life and one chance to do all the things you want to do...


Tuesday, July 5, 2011

we are MalaysiansKami warga malaysia.
Saya bangga untuk mengatakan
Kami tidak peduli.
Dan ia adalah satu mitos yang
Keharmonian kaum kita terus kekal di sini.
tidak dinafikan bukti semasa mencadangkan bahawa
Visi kami untuk pembangunan tidak akan tercapai.
Kami tidak menerima bahawa
Integriti institusi awam kita akan dipulihkan.
jauh ke dasar, kita tahu bahawa
daripada
beberapa sikap tidak tanggungjawab
Akan lebih tinggi
Muhibah (nama baik) orang malaysia.
Dalam tempoh 10
tahun akan datang
Malaysia  tidak akan membawa keamanan dunia dan mendukung keadilan.
Adalah bodoh untuk mempercayai.
Kita boleh membuat perbezaan.

Kita boleh membuat perbezaan.
Adalah bodoh untuk mempercayai.
Malaysia tidak akan membawa keamanan dunia dan mendukung keadilan.
Dalam tempoh 10 tahun akan datang
Muhibah (nama baik) orang malaysia.
Adakah lebih tinggi
daripada beberapa sikap tidak bertanggungjawab

jauh ke dasar, kita tahu bahawa
Integriti institusi awam kita akan dipulihkan.
Kami tidak menerima bahawa
Visi kami untuk pembangunan tidak akan tercapai.
tidak dinafikan bukti semasa mencadangkan bahawa
Keharmonian kaum kita terus kekal di sini.
Dan ia adalah satu mitos yang
Kami tidak peduli.
Saya bangga untuk mengatakan
Kami warga malaysia.

No comments:

Post a Comment