Do what you want to

do,Dream what you want to dream, Go where you want to go, Be what you want to be, because you only have one life and one chance to do all the things you want to do...


Saturday, October 9, 2010

kisah bumi dan langit

Adapun terjadinya peristiwa Israk dan Mikraj adalah
kerana bumi merasa bangga dengan langit. Berkata
dia kepada langit, "Hai langit, aku lebih baik dari
kamu keranaAllah s.w.t.telah menghiaskan aku
dengan berbagai-bagai negara, beberapa laut,
sungai-sungai, tanam-anaman, beberapa gunung
dan lain-lain." Berkata langit, "Hai bumi, aku juga
lebih elok dari kamu kerana matahari, bulan,
bintang-bintang, beberapa falah, buruj, 'arasy, kursi
dan syurga ada padaku."Berkata bumi, "Hai langit,
ditempatku ada rumah yang dikunjungi dan untuk
bertawaf para nabi, para utusan dan arwah para
wali dan solihin (orang-orang yang baik)."
Bumi berkata lagi, "Hai langit, sesungguhnya
pemimpin para nabi dan utusan bahkan sebagai
penutup para nabi dan kekasihAllah s.w.t.seru
sekalian alam, seutama-utamanya segala yang
wujud serta kepadanya penghormatan yang paling
sempurna itu tinggal di tempatku. Dan dia
menjalankan syari'atnya juga di tempatku." Langit
tidak dapat berkata apa-apa, apabila bumi berkata
demikian. Langit mendiamkan diri dan dia
mengadapAllah s.w.t.dengan berkata,
"YaAllah,Engkautelah mengabulkan permintaan
orang yang tertimpa bahaya, apabila mereka berdoa
kepadaEngkau. Aku tidak dapat menjawab soalan
bumi, oleh itu aku minta kepada-
MuyaAllahsupayaMuhammad Engkaudinaikkan
kepadaku (langit) sehingga aku menjadi mulia
dengan kebagusannya dan berbangga."
LaluAllah s.w.t.mengabulkan permintaan langit,
kemudianAllah s.w.t.memberi wahyu kepada Jibrail
A.S pada malam tanggal 27 Rejab, "Janganlah
engkau (Jibrail) bertasbih pada malam ini dan engkau
'Izrail jangan engkau mencabut nyawa pada malam
ini."Jibrail a.s.bertanya, " YaAllah, apakah kiamat
telah sampai?"Allah s.w.t.berfirman, maksudnya,
"Tidak, wahai Jibrail. Tetapi pergilah engkau ke
Syurga dan ambillah buraq dan terus pergi
kepadaMuhammaddengan buraq itu." Kemudian
Jibrail a.s. pun pergi dan dia melihat 40,000 buraq
sedang bersenang-lenang di taman Syurga dan di
wajah masing-masing terdapat namaMuhammad.
Di antara 40,000 buraq itu, Jibrail a.s.terpandang
pada seekor buraq yang sedang menangis
bercucuran air matanya. Jibrail a.s. menghampiri
buraq itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis,
ya buraq?"
Berkata buraq, "Ya Jibrail, sesungguhnya aku telah
mendengar namaMuhammadsejak
40 tahun, maka pemilik nama itu telah tertanam
dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu
kepadanya dan aku tidak mahu makan dan minum
lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Berkata
Jibrail a.s., "Aku akan menyampaikan engkau kepada
orang yang engkau rindukan itu." Kemudian Jibrail
a.s.memakaikan pelana dan kekang kepada buraq itu
dan membawanya kepadaNabi Muhammad
s.a.w.
Wallahu'alam.
Buraq yang diceritakan inilah yang
membawaRasulullah s.a.w.dalam
perjalanan Israk dan Mikraj.

No comments:

Post a Comment