Do what you want to

do,Dream what you want to dream, Go where you want to go, Be what you want to be, because you only have one life and one chance to do all the things you want to do...


Sunday, February 27, 2011

Keratan Syair Sifat Duapuluh:Empat perkara rukun syahadah
Mengisbatkan Zat serta Sifat
Mengisbatkan Afa’al serta Qudrah
Membenarkan rasul genaplah empat

Sifat Wujud dikata Zat
Qidam dan Baqa sifat ibarat
Mukhalafatu li jami’ul Kaainat
Qiyamuhubinafsihi,Wahda’aniat

Hayat dan Ilmu sifat Maani
Qudrah dan Iradah demikian lagi
Sama dan Bashar bernama Mulki
Ketujuh sifat Kalam hakiki

Hay, A’lim hal maani
Lazim dan malzum bi’iya al Nabi
Ilat dan Maklul qadim zamani
Jadilah nama kepada hakiki

Yang mustahil kepada Allah
Segala lawan sifat Salbiyyah
Demikian lagi sifat Nafsiyyah
Serta Maani dan Maknawiyyah

Yang harus padaNya pula
Menjadi mumkin meninggalkan dia
Tatkala ditilik kepada esaNya
Tetapi wajib benar kataNya

Wajib kepada Rasullulah
Sidik dan Tabligh serta Amanah
Mustahil padanya dusta dan Bidaah
Asi dan Kitman serta Khiyannah

No comments:

Post a Comment